Rozpoznawanie „Agile Bullshit”

Nie wymierzajmy sobie feedbacku

Agile on the Boat