PicoCTF 2019 – reverse engineering aplikacji Androida – część 3, ostatnia.